Vásárlási Utalvány ÁSZF

Az itt olvasható ÁSZF a jelen állapottal azonos hitelesített dokumentumban elérhető itt:

Általános Szerződési Feltételek-VU_21APR24_v1VP  

https://billerbeck.hu/wp-content/uploads/2021/04/Altalanos-Szerzodesi-Feltetelek-VU_21APR24_v1VP.pdf

Billerbeck Vásárlási Utalvány Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

Jelen ÁSZF a Billerbeck Budapest Lakástextil Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1151 Budapest, Szántóföld utca 2/b.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-066482; statisztikai számjele: 10276695-1392-113-01; adószáma: 10276695-2-42; továbbiakban: “Billerbeck”) által előállított „Vásárlási Utalvány”-nyal kapcsolatos szolgáltatást igénybe vevő személyek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

1. Fogalmak – A jelen ÁSZF-ben nagy kezdőbetűvel használt szavak és kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:
1.1. Vásárlási Utalvány – A Billerbeck által előállított, különböző címletekben megvásárolható, nem névre szóló, egyedi azonosító jelekkel ellátott kartonkártya, amelynek mindenkori birtokosa az 1.5. pont szerinti Érvényességi időn belül, az azon megjelölt érték erejéig jogosult az 1.4. pont szerinti Elfogadóhelyeken forgalmazott termékek vételárát részben vagy egészben kiegyenlíteni a jelen ÁSZF 5.4. pontjában foglalt korlátozásokkal.
1.2. A Vásárlási Utalványon megjelölt Kibocsátó az 1.3. pontban felsorolt Értékesítő Helyek egyike, ahonnan a Vásárlási Utalványt megvásárolták.
1.3. Értékesítő Helyek – A Vásárlási utalványokat az alábbi Értékesítő Helyeken lehet megvásárolni:

 

Üzlet neveÜzemeltetőHelységCímMegjegyzés
Billerbeck ÁlomstúdióBillerbeck Budapest Kft.Budapest VII.Dob utca 49. 
Billerbeck SzalonBillerbeck Budapest Kft.Budapest VII.Király utca 3. 
Billerbeck ShopBillerbeck Budapest Kft.Budapest VIII.József körút 71. 

1.4. Elfogadóhely – Az adott Vásárlási Utalványt eladó Értékesítő Hely, tehát az a kiskereskedelmi üzlet, ahol a Vásárlási Utalványt az a Vásárlási Utalványon Kibocsátóként feltüntetésre került, továbbá – függetlenül a Vásárlási Utalványon megjelölt Kibocsátótól, minden esetben Elfogadóhelynek minősül a Billerbeck Álomstúdió, címe: Budapest, VII. kerület, Dob utca 49.; a Billerbeck Shop, címe: Budapest, VIII. kerület, József krt. 71., továbbá az ÉDESÁLOM.HU webáruház.
1.5. Érvényességi idő – A Vásárlási Utalvány érvényes és felhasználható a vásárlást követő 30. naptól kezdődően a vásárlás napja után 1 (egy) éven belül. A Vásárlási Utalvány érvényességét elveszíti ezen időszak lejártával, és abban az esetben is, ha annak azonosító jegyeit feltörik, vagy megrongálják. Az érvényét vesztett Vásárlási Utalvány helyreállítása, pótlása iránt nem támasztható igény. Kérjen alapos felvilágosítást a Vásárlási Utalvány megvásárlása előtt az eladótól!
Az Érvényességi időtartamot megelőzően, vagy azt követően a Vásárlási Utalvány által képviselt pénzösszeg levásárlására, illetve sem a Kibocsátó, sem a Billerbeck általi visszafizetésre nincs mód. A vásárlást követően a Vásárlási Utalványt újból felhasználni nem lehet. A Vásárlási Utalvánnyal banki művelet végezni nem lehet. Az Érvényességi idő nem hosszabbítható meg.
1.6. Jogosult Személy – A Vásárlás Utalvány bemutatóra szól. A Vásárlási Utalvány szolgáltatást igénybe venni jogosult az a személy, aki a Vásárlási utalványt az Értékesítő Helyek valamelyikén megvásárolta, annak ellenértékét kifizette, illetve bárki, akire a Vásárlási Utalványt az azt megvásárló átruházza.

2. Billerbeck Ügyfélszolgálata: „Billerbeck Budapest Lakástextil Korlátolt Felelősségű Társaság,
Címe: 1151 Budapest, Szántóföld utca 2/b.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-066482
Adószáma: 10276695-2-42
Statisztikai számjele: 10276695-1392-113-01
Telefonszáma: +36 1 3051047
E-mail-cím: vevoszolgalat@billerbeck.hu

3. A Billerbeck részére tárhelyet biztosító tárhelyszolgáltató adatai:
Név: ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Cégjegyzékszám: 09-09-020636
E-mail-cím: info@shoprenter.hu
Telefonszám: +36-1/234-5012

4. Vásárlási utalvány megvásárlása
4.1. A Vásárlási Utalvány megvásárolható az 1. pontban rögzített Értékesítő Helyeken 20.000,-, 30.000,-, 70.000,- és 90.000,- Ft-os névértékű címletekben.
4.2. A Vásárlási Utalvány eladási árának kiegyenlítése a megvásárlással egyidejűleg készpénzes és bankkártyás fizetéssel lehetséges.
3.4 A Vásárlási Utalványra a jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak. Kérjük, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket figyelmesen olvassa el és azokat kifejezetten fogadja el.

5. A Vásárlási utalvány érvényesítése és felhasználása
5.1. A Vásárlási Utalvány a 4. pontban foglaltak szerinti megvásárlása alkalmával a Kibocsátó üzlet alkalmazottja érvényesíti a Vásárlási Utalványt a Kibocsátó üzlet nevének és címének bejegyzésével, továbbá a Vásárlási Utalvány érvényességét bejegyzi a Billerbeck által vezetett nyilvántartásba. A jelen ÁSZF 1.5. pontjában foglalt Érvényességi idő a vásárlás napját követő 30. naptól kezdődik és a vásárlás napja után 1 (egy) éven belüli időtartamra vonatkozik .
5.2. A Vásárlási Utalvány felhasználható, azaz beváltható a megvásárlása napját követő 30. naptól a megvásárlását követő egy éven belül a jelen ÁSZF 1.4. pontjában felsorolt Elfogadó Helyeken. A Vásárlási Utalvány érvényességét elveszíti a jelen ÁSZF 1.5. pontjában foglalt időtartam lejártával, vagy abban az esetben, ha az utalvány azonosító jegyeit feltörik, vagy megrongálják. Az érvényét vesztett utalvány helyreállítása, vagy pótlása iránt nem támasztható igény.
5.3. A Vásárlási Utalvány bemutatóra szól. A beváltó személy nem köteles magát azonosítani. Sem a Vásárlási Utalványt megvásárló, sem a beváltó személy adatait nem tárolja sem a Billerbeck, sem a Kibocsátó, sem az Elfogadó Hely. Ez azt jelenti, hogy senki nem igényelhet kárpótlást, ha az utalványt illetéktelen személy használja fel.
5.4. A beváltás csakis eredeti, sértetlen és azonosított utalvány felmutatása ellenében történhet. Vásárlási Utalványon feltüntetett teljes összeg egy vásárlás alkalmával használható fel, a Vásárlási Utalványon feltüntetett összegből a vásárlás során fel nem használt összeg annak birtokosa részére nem fizethető ki, a Vásárlási utalvány pénzre át nem váltható. A vásárló igénye alapján a Vásárlási Utalványt annak érvényessége esetén teljes körű fizetőeszközként el kell fogadni az 1.4. pontban megjelölt Elfogadóhelyeken, azzal a jelen Vásárlási Utalvány nem használható fel olyan Billerbeck termékek vásárlása esetén, amelyre a Vásárlási Utalvány beváltása időpontjában meghirdetett, meghatározott időtartamra szóló, árengedménnyel járó egyéb kedvezmény vonatkozik. A Vásárlási Utalvány beváltásával való fizetéskor törzsvásárlói kedvezmény sem vehető igénybe..
A beváltáskor a fizetési művelet során a Vásárlási Utalványnak jelen kell lenni. Szaküzletben az Elfogadó Hely alkalmazottjának azt át kell adni, a beváltott Vásárlási Utalványt a beváltóhely nem adhatja vissza. Beváltáskor ellenőrzik az Vásárlási Utalvány eredetiségét és a sértetlen állapotot. Ha a sorszámozott zárjegy sérült, akkor a Vásárlási Utalványt be kell vonni, nem szabad visszaadni, és a vásárlóval közösen jegyzőkönyvet kell fölvenni, amelyben a vásárló nyilatkozik, hogy miképpen sérült meg a zárjegy. Amennyiben a zárjegy hiányzik, vagy nem azonosítható, kicserélték, stb., akkor a Vásárlási Utalványt nem lehet fizetéshez elfogadni, és jegyzőkönyv felvétele mellett azonnal be kell vonni. Webáruházban történő beváltáskor a fizetési/leszámítolási műveletet csakis a telefonos diszpécser közreműködésével lehet igénybe venni.
A Vásárlási Utalvány fizetőeszköz, a visszaélések büntető eljárást vonhatnak maguk után.
5.4. A Vásárlási Utalvány ÉDESÁLOM.HU webáruházban történő használata a következők szerint történik:
Az érvényes Vásárlási Utalvánnyal rendelkező Jogosult Személynek a felhasználást/beváltást előzetesen egyeztetnie kell telefonon, a 36 1 3051047 telefonszámon a Billerbeck Budapest Kft. diszpécserével. Az egyeztetés során a Jogosult Személy a Vásárlási Utalvány beváltásakor egy kedvezménykódot kap. A kapott kedvezménykódot a „pénztár” menüben van lehetősége érvényesíteni, a jobb oldalon a „Kedvezménykód megadása /Kupon, Vásárlási Utalvány beváltás/” szöveg alatt az erre kialakított mezőbe történő bejegyzéssel. Ebbe a mezőbe kell beírni a kedvezménykódot.
Figyelem! Ha a Vásárlási Utalvány beváltását a telefonos diszpécserrel egyeztette, akkor azzal egyidejűleg a Vásárlási Utalványt érvénytelenítjük, tehát azt követően a Vásárlási Utalvány beváltásának visszavonására sem és későbbi beváltására sem lesz lehetősége.
Figyelem! Egy kedvezménykódot egyszer lehet fizetéshez felhasználni. A Billerbeck semmilyen személyi azonosítást nem kíván meg a kedvezménykódok beváltásakor, azt bárki felhasználhatja, aki ismeri. Vigyázzon a kedvezménykódra, ne engedje, hogy bárki idegen, illetéktelen személy azt megismerhesse!
Az ÉDESÁLOM.HU webáruházra vonatkozó szerződési feltételeket teljes terjedelmében ITT találja:
https://edesalom.hu/aszf

6. Panaszkezelés
6.1. Amennyiben fogyasztóként panasza van, az alábbiak elérhetőségeken teheti meg reklamációját, panaszát:
Panaszkezelő:
Billerbeck Budapest Lakástextil Korlátolt Felelősségű Társaság
Címe: 1151 Budapest, Szántóföld utca 2/b.
Panaszügyintézés helye:
Név: Billerbeck Budapest Lakástextil Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 1151 Budapest, Szántóföld utca 2/b
Telefonszáma: +36 1 3051041
Emailcím: vevoszolgalat@billerbeck.hu
6.2. A Fogyasztó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Billerbeck-kel.
6.3. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Amennyiben a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a Billerbeck azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Billerbeck a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát.
a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Fogyasztónak átadni,
b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
6.4. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Billerbeck köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
6.5. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a Fogyasztó neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) a Billerbeck nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
6.6. Az írásbeli panaszt a Billerbeck a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Billerbeck indokolni köteles.
6.7. Billerbeck a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
6.8. A panasz elutasítása esetén a Billerbeck a fogyasztót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.
Panaszának elutasítása esetén alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:
– Panasztétel az fogyasztóvédelmi hatóságnál
– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Online vitarendezési platform
– Bírósághoz fordulás
6.9. Panasztétel az fogyasztóvédelmi hatóságnál
A területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat, elérhetőségük ITT https://jarasinfo.gov.hu/

6.10. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Az Eladó székhelye tekintetében területileg illetékes békéltető testület elérhetőségei:
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika
Honlap cím: www.bekeltet.hu
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
A további békéltető testületek listáját és elérhetőségeit ITT találja meg: (http://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek)
A békéltető testület előtt folyó eljárásban az Eladót együttműködési kötelezettség terheli.
6.11. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
6.12. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
6.13. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt kamara által működtetett békéltető testület illetékes.
6.14. A Fogyasztó a vitarendezésre az Online Vitarendezési honlapot (https://webgate.ec.europa.eu/odr) is használhatja. A panasza elektronikusan is beküldhető egy előzetes regisztráció után, elérhetőség ITT található
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU
6.15. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik